Informacja RODO

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI

KONBIN 2022

Obowiązek informacyjny:
Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”, administratorem jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie ul. Księcia Bolesława 6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iodo@itwl.pl. lub tel. 261 851 819.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i obsługą konferencji pt.: Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2022. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana udział w konferencji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 12 miesiącach, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

W przypadku wyrażenia zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z poważaniem Komitet Organizacyjny
Konferencji i Bezpieczeństwa KONBIN 2022
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6
Tel.: (+48) 261 851 310,
e-mail: konbin@itwl.pl

Informacja RODO (pdf)