Terminarz konferencji

Zgłaszanie streszczeń referatów (termin przedłużony) 31 marca 2022
Przesłanie formularzy rejestracyjnych31 marca 2022
Potwierdzenie przyjęcia streszczenia referatu31 marca 2022
Dokonanie opłaty konferencyjnej30 kwietnia 2022
Komunikat nr 2 (na stronie internetowej)31 maja 2022
Konferencja KONBIN’202207-10 czerwca 2022
Przesłanie referatów po kwalifikacji do publikacji31 lipca 2022